اخبار جدید خودرو

چراغ‌های راهنمایی برای خودروهای پرنده در امارات راه اندازی می‌شود