اخبار جدید فناوری

هشدار وزارت ارتباطات به وزارت صمت برای تولید غیرمجاز گوشی نوکیا در ایران