اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

وام ۲۰ میلیونی برای خرید از نمایشگاه بهاره