اخبار جدید سیاسی

امام جمعه اردبیل خطاب به نمایندگان: یک ماه با حقوق ۱۲ میلیونی زندگی کنید