اخبار جدید اقتصادی

قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی ۲۳۰ هزار تومان شد