اخبار جدید بین الملل

عربستانی‌ها قصد دارند بلندترین برج جهان به طول ۲ کیلومتر را بسازند!