اخبار جدید فناوری

گزینه «عجله دارم» از تپسی هم حذف شد