اخبار جدید بین الملل

سیل شدید در دبی باعث اختلال در پروازها شد