اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تنها برخی رستوران‌های خاص در ماه رمضان فعالیت دارند