اخبار جدید ورزشی

ماشاریپوف به نشانه اعتراض در تمرین امروز استقلال شرکت نکرد