اخبار برگزیده , اخبار جدید ورزشی

باشگاه پرسپولیس به طور رسمی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد