اخبار جدید اقتصادی

افزایش قیمت و کم کاری خدمات اسنپ بعد از حذف گزینه “عجله دارم”