اخبار جدید سیاسی , ویژه

عبدی: در مشهد فردی در مخزن زباله می‌خوابد اما آنجا روحانی برای فیلمبرداری نبود!