اخبار جدید ورزشی

پروسه واگذاری باشگاه استقلال به سال جدید موکول شد