اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

آمار تکان‌دهنده احتکار خودروسازان در ۱۴۰۲ | ۶۱ هزار دستگاه؟!