اخبار جدید فناوری

ارزش تلگرام بیش از ۳۰ میلیارد دلار است