اخبار جدید فناوری

اولین عمل جراحی ستون فقرات با ویژن پرو اپل در لندن انجام شد