اخبار جدید ورزشی

سهم زنان در دربی فقط ۵ هزار صندلی!