اخبار جدید اقتصادی

مرغ با قیمت کمتر از ۸۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود