اخبار جدید سیاسی

شریعتمداری: جمهوری اسلامی باید کشتی مواد غذایی به غزه بفرستد