اخبار جدید فناوری

مدیرعامل تپسی از سمت خود کناره‌گیری کرد