دسته‌بندی نشده

تصاویر تاسف بار پرتاب نارنجک دستی به پل خواجو