اخبار برگزیده , اخبار جدید بین الملل

ساخت شهر شناور روی دریای سرخ و بزرگترین رودخانه مصنوعی جهان توسط عربستان