اخبار جدید بین الملل

یک قایق مهاجران در سواحل ترکیه غرق شد و ۲۲ نفر جان باختند