اخبار جدید اقتصادی , ویژه

نوروزی: افزایش حقوق زیر ۴۰ درصد برای کارگران قابل قبول نیست