اخبار جدید ورزشی

پرسپولیس ۲ – پیکان ۰ | پیروزی در آخرین دیدار سال ۱۴۰۲