اخبار جدید فناوری

آیفون و گوگل برای استفاده از هوش مصنوعی Gemini در آیفون همکاری می‌کنند