اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

ادعای یکی از شاگردان کاظم صدیقی: وی از امامت جمعه تهران استعفا داده است