اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

مجلس خواستار افزایش حقوق ۴۵ درصدی کارگران شد