اخبار جدید سیاسی

متن پیام نوروزی قالیباف: سال ۱۴۰۳ فرصت خوبی برای طراحی و تحقق چشم‌انداز ملی جدیدمان است