اخبار جدید سیاسی

واژه “اقتصاد” پرتکرارترین کلمه استفاده‌شده در سخنان نوروزی رهبری از سال ۶۹ تا کنون