اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مجازات یادگاری‌نویسی و هرنوع آسیب به آثار تاریخی یک تا ده سال حبس دارد