اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

حوزه علمیه امام خمینی: صدیقی شخصا سند انتقال ملک را امضا کرده است!