اخبار جدید فناوری

سرعت عجیب اینترنت چین؛ دانلود ۹۰ گیگ در ۷۲ ثانیه