اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تصادف مرگبار با ۴ کشته و ۶ مجروح در شمال فارس