اخبار جدید سیاسی

امام جمعه شیراز: بعضی‌ها سعی دارند ما را به سمت آشتی با آمریکا سوق دهند