اخبار جدید فناوری

قابلیت جدید واتس‎اپ: پین‌کردن حداکثر ۳ پیام در چت‌ها