اخبار جدید فناوری

تماس ماهواره‌ای آیفون چند کوهنورد در آمریکا را نجات داد