اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

معاون وزیر کار: حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده است