اخبار جدید فناوری

به علت شکایت دولت آمریکا سهام اپل ۱۱۳ میلیارد دلار سقوط کرد