اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

قائم مقام سازمان تبلیغات: رویکرد‌های تقابلی نه تنها در ترویج حجاب موثر نیست بلکه می‌تواند نتایج عکس داشته باشد