اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

فوری: همه افراد مکلف هستند آخرین نشانی خود را به سازمان ثبت احوال اعلام کنند