اخبار جدید فناوری

مانند سکوهای داخلی, واتساپ هم اتصال با سایر پیام‌رسان‌ها را انجام می‌دهد