اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بر اثر تیراندازی تروریست‌ها به یک خودرو در خاش، یک نوزاد به شهادت رسید