اخبار جدید گوناگون

قیمت شیر الاغ از ۳۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان!