اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

خبرگزاری قوه قضاییه: سارا تبریزی توسط هیچ نهاد امنیتی یا قضایی احضار یا بازداشت نشده بود