اخبار جدید بین الملل

کمک ۱.۵ میلیارد دلاری بانک جهانی به اوکراین