اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

کشتی آرتمیا دیگر نماد خشکیدگی دریاچه ارومیه نیست