اخبار جدید گوناگون

تصویر عجیب از تعداد زیاد اتباع افغانستانی در مترو تهران!