اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۱۸ کشته و زخمی در تصادف‌ زنجیره‌ای کرمان